Skoči na vsebino

Javna obravnava strategij razvoja za šport in kulturo v Občini Brezovica

  • Novice

Občina Brezovica daje v javno obravnavo osnutek dokumenta Strategija razvoja športa v Občini Brezovica 2022–2032 in osnutek dokumenta Strategija razvoja kulture v Občini Brezovica 2022–2032.

Osnutka sta bila pripravljena v procesu za pripravo strategij v sodelovanju s Stičiščem Središče (Zavod Nefiks), pri oblikovanju osnutkov strategij smo izhajali iz zakonodaje in že doseženega položaja na področju športa in kulture ter specifik lokalnega okolja.

V obdobju februar–marec 2022 je bila izvedena anketa med občani, s katero smo zbirali informacije občanov za obe področji. Cilj ankete je bil na podlagi pridobljenih rezultatov ugotoviti, kakšno je stanje športa in kulture v Občini Brezovica, kakšne so športno-rekreativne in kulturne navade občanov, kaj menijo o trenutni infrastrukturi v občini ter kakšne so želje za prihodnost. Konec marca oz. v začetku aprila sta bila izvedena posveta z organizacijami, ki delujejo na področju športa in kulture v občini. Opravljeni so bili tudi dodatni intervjuji s predstavniki organizacij. Na podlagi teh izhodišč sta bila pripravljena dva strateška dokumenta, ki ju občina daje v javno obravnavo in s tem ponovno omogoča sodelovanje občanov in organizacij, ki delujejo na obeh področjih.

Vabljeni, da si osnutka preberete, svoja stališča in predloge za spremembe oz. izboljšavo osnutkov pa pošljite na naslov info@brezovica.si.

Rok za oddajo vaših predlogov je 31. 7. 2022.

Po zaključeni javni obravnavi bomo obravnavali podane predloge in ustrezno argumentirane implementirali v končni dokument, ki ga bo obravnaval Občinski svet Občine Brezovica.