Skoči na vsebino

Iskanje zaposlitve v nevladnih organizacijah

Ker je v nevladnem sektorju v Sloveniji po vseh dostopnih podatkih še vedno zaposleno zelo malo ljudi, mnogi dejansko ne vedo, kaj to sploh pomeni. Res je, da je zaposlitev zaposlitev in se morajo tudi nevladne organizacije, kot vse ostale, držati vse zakonodaje na tem področju. Res pa je tudi, da je sam sektor relativno slabo prepoznan kot zaposlovalec, zato smo vam pripravili nekaj nasvetov, kako ravnati, ko iščete zaposlitev v tem sektorju. 

V tem sektorju si je mogoče delovno mesto ustvariti

Nevladne organizacije pri zaposlovanju iščejo kadre “zunaj” svojih članov ali podpornikov, samo kadar nimajo “svojih”. To pa ne pomeni nobenega sistema vez in poznanstev, pač pa to, da je nekdo, ki je prej prostovoljno deloval v takšni organizaciji prijavil projekt na razpis in s tem pridobil sredstva za lastno zaposlitev. To pa ne pomeni, da vi nimate “šans”. Pomeni, da se lahko tudi vi organizaciji priključite prostovoljno in si kasneje, če se pojavi priložnost, tudi sami na podoben način ali s tržnimi dejavnostmi pridobite sredstva za svojo zaposlitev. A pozor, priložnosti so omejene in terjajo ogromno samoiniciativnosti, zato prostovoljno sodelovanje ni nikakršno zagotovilo, da bo kdaj dejansko prišlo tudi do zaposlitve. 

Gre za društva in zavode

Večinoma gre za društva in zasebne zavode, manj je ustanov. Ključna razlika teh organizacij v primerjavi z gospodarskim sektorjem, je v tem, da morajo ves dobiček, če ga ustvarijo, porabiti za svoje dejavnosti. Načeloma vas to, kot zaposlenega ne zadeva toliko, bolj pomembno je, da veste kam pošiljate svojo prošnjo ali ponudbo. Nagovor: “Vašemu podjetju bi se rad predstavil …” ni primeren. Če gre za društvo, organizacija nima direktorja, ampak, predsednika. Priporočilo, ki vam ga dajemo je, da preden se obrnete na nevladno organizacijo, preberete njihov temeljni akt – če lahko dostopate do njega ali pa vsaj Zakon o društvih ali zasebnih zavodih ter Zakon o nevladnih organizacijah, da si boste znali predstavljati, kako organizacija deluje in kdo (vse) je vaš potencialni nadrejeni. 

Do sredstev za zaposlitev so težko prišli 

Tretji ali nevladni sektor je finančno podhranjen. Za redne dejavnosti je zelo težko dobiti dovolj sredstev. Če imajo torej razpisano delovno mesto, je ponavadi bodisi vezano na projekt, ki so ga uspeli pridobiti na novo, ali pa gre za nadomestitev nekoga, ki je do sedaj opravljal določeno delo. Kaj to pomeni? To, da se je kandidat pripravljen hitro učiti in spoznati sektor in svoje delovno področje, če ga še ne. Da bo fleksibilen, kar se tiče delovnih nalog in mu ne bo težava opraviti še kaj dodatnega. Da bo pri svojem delu maksimalno učinkovit, samostojen in da bo toliko spoznal delovanje organizacije, da bo zmogel pri svojem delu povezovati delo na različnih projektih. 

Kadrovanje z e-Nefiksom 

Na Zavodu Nefiks vsem, ki iščejo zaposlitev, pomagamo tudi z e-Nefiksom. Ko se posameznik vpiše vanj, v svojem profilu označi, da dovoljuje vpogled tudi delodajalcem, ki ga potem v sistemu e-Nefiks lahko najdejo. Med delodajalci, ki iščejo potencialne kadre so tudi nevladne organizacije. Če iščete zaposlitev, vas vabimo, da v e-Nefiksu označite opcijo, da delodajalcem dovolite vpogled v vaše podatke. Če nastopate v vlogi delodajalca, pa se lahko tudi kot nevladna organizacija vpišete v sistem, kjer vas bomo najprej preverili, podpisali boste klavzule o varstvu osebnih podatkov, po opravljenih formalnostih pa boste svoje potencialne sodelavce lahko iskali v naši bazi. 

Zakaj zaposlitev vseeno iskati v nevladnem sektorju?

Če vam srce bije za boljši svet na določenem področju, je nevladna organizacija, ki na tem področju deluje, lahko za vas sanjsko delovno mesto. Morda ne toliko zaradi financ, zagotovo pa zaradi načina dela, občutka, da izpolnjujete svoje poslanstvo in kreativnosti, ki jo lahko pri tem izražate. Če vam je delovanje v nevladnem sektorju blizu, pa lahko kot prostovoljci preverite in se prepričate, če je to tisto pravo, kar si v življenju želite početi.