Skoči na vsebino

Fundraising – pridobivanje sredstev

  • Novice

Fundraising je skovanka angleških besed »fund«, ki pomeni sredstva, tudi denar, in »raise«, ki pomeni zbrati, tudi povečati. Dobesedni prevod bi torej bil »zbrati sredstva«, slovenski izraz za fundraising pa je običajno pridobivanje sredstev. Fundraising tako označuje aktivnosti, s pomočjo katerih organizacija pridobiva sredstva, tako nematerialna kot tudi materialna.

Fundraising obsega pridobivanje sredstev preko:

  • javnih razpisov in naročil,
  • fundacij,
  • gospodarskega sektorja in
  • posameznikov.

Beseda fundraising se je dodobra uveljavila kot “aktivnost pridobivanja sredstev iz strani gospodarskega sektorja in posameznikov” ter jo bomo na tak način tudi uporabljali.

Fundraising v širši javnosti poznamo predvsem v obliki humanitarnih akcij – naj gre za pomoč družinam v stiski, ob naravnih nesrečah, letovanje otrok ali zbiranje sredstev za operacije ter pripomočke za osebe s posebnimi potrebami. Ta oblika zbiranja sredstev je najbolj prepoznavna, pa tudi ena učinkovitejših, saj igra na čustveno noto, rezultati pa so konkretni in vidni.

Foto: Unsplash

Zakaj se lotiti fundraisinga?

Nevladne organizacije se v največji meri zanašamo na razpise, ki pa ne predstavljajo dolgotrajnega in stabilnega vira financiranja. Fundraising (in tudi pridobitni del dejavnosti) pa organizaciji omogoča trajnostni obstoj ter manjšo občutljivost na spremembe financiranja.

Na tak način si lahko organizacija oblikuje rezervni sklad, ki ji omogoča nemoteno nekajmesečno delovanje, ko je brez drugih prihodkov. S tem skrbi za nemoteno delovanje organizacije in stabilnejša delovna mesta, ki so v nevladnem sektorju prej izjema kot pravilo.

Sredstva, zbrana na ta način, so velikokrat nenamenska. Organizacija jih tako lahko porabi za aktivnosti, ki jih težje vključi v projekte, financirane iz javnih razpisov, ali pa za kritje nepričakovanih stroškov.

Temelji za uspešen fundraising

Fundraising kampanja ni nekaj, kar se naredi čez noč. Preden se lotimo priprave načrta, moramo imeti vsaj:

  • tim v organizaciji, ki dobro pozna vizijo in poslanstvo organizacije,
  • strateški plan delovanja organizacije za naslednjih 2 do 5 let,
  • poznavanje potreb okolja ter zmožnosti organizacije.

Fundraising kampanja mora služiti določenemu namenu, pa tudi sami organizaciji pri krepitvi, rasti in prepoznavnosti.

Več o fundraisingu bomo pisali v naši rubriki Fundraising, v februarju pa pripravljamo tudi sklop praktičnih delavnic na to temo.

Vir: Fundraising priročnik za nevladne organizacije, CNVOS