Skoči na vsebino

Forum za enakopraven razvoj – FER

Forum za enakopraven razvoj je društvo, ki naslavlja obstoječe razvojne probleme in spodbuja aktivacijo posameznika k iskanju trajnih rešitev za le-te. Raziskujemo in iščemo alternativne načine delovanja, nadziramo cilje in usmeritve na nacionalni in globalni ravni ter oblikujemo predloge za bolj enakopravno, pravično in trajno delovanje mednarodne skupnosti. Poseben poudarek dajemo vsebinama enakost spolov in migracije.

Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

Poslanstvo društva FER je graditi vzdržne in enakopravne načine delovanja skupaj z angažiranimi posamezniki in organizacijami. V lanskem letu smo zaključili dva zelo uspešna večletna projekta, financirana s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, enega v Ugandi in drugega v Albaniji. Prvi je naslavljal teme enakost spolov, podnebne spremembe in migracije, drugi je bil namenjen predvsem opolnomočenju žensk. Pričeli smo tudi z dvema novima projektoma v istih državah, ki nadgrajujeta dosedanje delo. Predhodno navedene teme so ključne pri vseh dejavnostih društva, tudi pri ozaveščanju, izobraževanju in zagovorništvu v Sloveniji.

Foto: Arhiv Foruma za enakopraven razvoj – FER
Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Že od leta 2014 smo prisotni v Ugandi, kjer sodelujemo z lokalno, partnersko organizacijo. Ko smo začeli s sodelovanjem, je bila organizacija majhna, danes pa gre za eno prepoznavnejših begunskih organizacij v Kampali oz. njeni okolici, ki pomaga preko 1000 družinam. S skupnimi projekti krepimo skupnost, opolnomočimo ženske, begunkam/cem omogočamo šolanje otrok, prehransko varnost in dostop do pitne vode, povezujemo lokalno in begunsko prebivalstvo, ozaveščamo o pravicah žensk, nasilju nad ženskami, podnebnih spremembah in posledicah ter še in še. Zaradi delovanja FER ima preko 500 begunskih družin v Ugandi boljšo prehrano in večje zavedanje o pravicah žensk.

 

Kdo so obrazi vaše organizacije in kako doprinašajo k izvajanju vaših aktivnosti?

Ana Kalin in Darja Sekula Krstič sta glavna obraza, ki že več let skrbita za izboljšanje razmer NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, hkrati pa tako doma kot v tujini zagovarjata interese žensk in begunk/cev in iščeta nove priložnosti za podporo najranljivejšim. Ob njima pa v organizaciji sodelujejo tudi prostovoljci, ki se poistovetijo z vsebinami in vrednotami organizacije.

 

Kaj so vaša najpomembnejša spoznanja na področju, na katerem delujete?

Majhni, vztrajni koraki iz dneva v dan, iz leta v leto pripeljejo do velikih rezultatov in učinkov. Vsak posameznik, ki se pridruži na poti je pomemben in naredi spremembo. Mednarodno razvojno sodelovanje, migracije in enakost spolov so teme, ki med ljudmi nimajo velike podpore, zato je še toliko bolj pomembno, da jih naslavljamo.

 

Koga vabite v svoje vrste in kaj lahko pri vas počne?

Z odprtimi rokami sprejmemo v društvo vsakogar, ki se prepozna v našem poslanstvu in dejavnostih. Vsakdo kmalu ugotovi, da veliko več dobi kot da (pa ne govorimo o denarju).

 

Kaj lahko ponudite drugim organizacijam in kaj je tisto, kar bi od drugih organizacij sami potrebovali?

Ponudimo lahko sodelovanje in skupne akcije, namenjene odločevalcem ter podporo pri pridobivanju sredstev in zagovorništvu, pri čemer imamo številne izkušnje, ki jih z velikim veseljem delimo. Tudi od drugih organizacij si želimo predvsem pristnega povezovanja pri skupnih ciljih, saj smo prepričani, da smo lahko uspešni le, če sodelujemo.

 

 

Forum za enakopraven razvoj, društvo
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

info@forumfer.org

Spletna stran
  FB stran
  YouTube
  LinkedIn