Skoči na vsebino

Evropska solidarnostna enota

Organizacije, ki želijo sodelovati v programih Evropske solidarnostne enote, morajo pridobiti znak kakovosti, s tem pa si pridobijo “vstopnico” za sodelovanje. Konkretno to pomeni, da so potem tiste, ki lahko v tujino pošiljajo svoje prostovoljce ali gostijo prostovoljce iz tujine. Sodelujejo pa lahko tudi v drugi mednarodnih projektih, ki so deloma ali v celoti financirani s strani Evropske unije.

Kaj nam pomeni solidarnost in kako jo lahko vključimo v našo organizacijo preko Evropske solidarnostne enote? 

SALTO center je opredelil 4 podporne stebre, kaj sploh solidarnost je: empatija, človekove pravice, aktivno državljanstvo in socialna vključenost. Gre tudi za podporo, aktivno participacijo, enake možnosti, krepitev skupnosti, družbeno pravično, prostovoljstvo in odgovornost. 

Vir: Zavod MOVIT

Program Evropske solidarnostne enote je namenjen gradnji bolj vključujoče družbe, kjer se promovira solidarnost kot vrednoto, se podpira aktivno državljanstvo, spodbujajo trajnostni razvoj, socialno vključevanje in enake možnosti za mlade ter krepi evropske možnosti in njegove učinke. 

Evropska solidarnostna enota ima 3 razdelke:

  • Solidarnostni projekti

Gre za nacionalne aktivnosti, kjer so mladi tisti, ki dajejo pobudo in so glavni protagonisti projektov. Mladi lahko pridobijo tudi podporo mentorja. Projekt mora trajati med 2-12 mesecev, sodelovati pa mora vsaj 5 prostovoljcev. 

  • Individualne aktivnosti prostovoljstva

Naslavljanjo potrebe lokalnih skupnosti, projekti trajajo med 2 in 12 mesecev.

  • Skupinske aktivnosti prostovoljstva

Sodeluje med 10-40 prostovoljcev, aktivnost pa traja med 2 tedni in 2 meseci.

Na tej spletni strani si lahko ogledate tudi primere  dobrih praks.

Organizacije, ki želijo sodelovati v programih Evropske solidarnostne enote, morajo pridobiti znak kakovosti, ki pa je kot neka “check lista”, kar vse je organizacija sposobna in pripravljena izvajati. Pridobitev znaka kakovosti je pogoj za izvajanje individualnih in skupinski aktivnosti prostovoljstva, pridobimo pa lahko znak kakovosti za vodilno, podporno ali gostiteljsko vlogo. 

V prijavnici Znaka kakovosti je potrebno natančno opisati in delovanje in vrednote organizacije, odgovoriti na vprašanja kot so: kako bomo iskali prostovoljce, kako jih bomo izbirali, v kakšnih aktivnosti bodo prostovoljci sodelovali, kako bomo poskrbeli za logistiko (nastanitev, prehrana, kako se bodo prostovoljci premikali po mestu itd.), kakšno podporo bodo imeli prostovoljci in podobno. Pomembno je, da na vsa vprašanja konkretno odgovorimo in tudi morda kakšno stvar več zapišemo – ocenjevalci ne poznajo vaših organizacij, zato je pomembno, da jim posredujemo čim več informacij, ki so lahko ključne za samo pridobitev znaka kakovosti. 

Ko organizacija pridobi Znak kakovosti je prijava na same projekte zelo enostavna in ne vzame veliko časa. Vse pomembne stvari so namreč že opredeljenje v prijavi za znak kakovosti. 

POVEZAVE, KI LAHKO KORISTIJO:

V primeru več vprašanj se lahko obrnete na Stičišče Središče (sticisce@nefiks.si), na NA MOVIT (info@movit.si) ali Mrežo MOST – mrežo mednarodnih mobilnosti mladih z namenom podpore organizacij in javnih institucij pri izvajanju mednarodnih mobilnosti, pri gostovanju in pošiljanju mladih prostovoljcev; s ciljem omogočanja dostopa do teh programov čim večjemu številu mladih v Mestni občini Ljubljana.