Skoči na vsebino

Epidemije je bilo 16. junija konec, kako pa to vpliva na delo od doma?

Delo od doma se ne konča nujno s koncem epidemije niti z njo ni izključno povezano, saj delo od doma, če so za to izpolnjeni pogoji, lahko uvrstimo v kategorijo izjemnih okoliščin. Določba je v Zakon o delovnih razmerjih uvrščena pod tretje poglavje Pravice, odgovornosti in obveznosti iz delovnega razmerja in deseto podpoglavje z naslovom Obveznost opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin in se nahaja v 169. členu ZDR-1.

Delo od doma lahko delodajalec odredi tudi brez soglasja delavca z omejitvijo, in sicer dokler trajajo izjemne okoliščine. Začasno spremeni se lahko vrsta opravljanja dela ali pa kraj opravljanja dela, ki sta določena s pogodbo o zaposlitvi. Izjemnost okoliščin pa se presoja v skladu z zakonsko dikcijo »če je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženja.«

Če sklenemo: kljub končani epidemiji je mogoče, da delodajalec delavcu zaradi izjemnih okoliščin odredi delo od doma, ki vsebuje drug kraj opravljanja dela ali drugo vrsto dela, sicer določenega v pogodbi o zaposlitvi.

Več informacij o delu na domu in praktične napotke ter posledice odredbe ponuja CNVOS-ova spletna stran.

Uspešno delo od doma ali v prostorih delodajalcev tudi po končani epidemiji!