Skoči na vsebino

Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji

Predstavljamo vam Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, ki se bliža tretjemu desetletju svojega delovanja. Društvo skrbi za starejše v Šmartnem in okolici, prireja izlete in druženja, izvajajo projekt Starejši za starejše, pri katerem sodelujejo tudi prostovoljke, ki se pogovarjajo s starejšimi, jih obiskujejo in jim nudijo tudi drugo pomoč.

Predstavljajo ga predsednik Boris Žužek ter Nada Pintar in Ančka Ulčar, desni roki in aktivni pri organizaciji društva.

Vir: arhiv DU Šmartno pri Litiji

Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

DU Šmartno deluje kot samostojno društvo od leta 1993, pred tem pa je pet let delovalo kot sekcija DU Litija. Društvo vodi petčlanski upravni odbor in tričlanski nadzorni odbor. Najvišji organ društva je zbor članov, ki se sestaja najmanj enkrat letno. Naše društvo je prostovoljna in humanitarna organizacija, ki se kot nevladna institucija zavzema za dvig kvalitete življenja ljudi v tretjem življenjskem obdobju. S svojim delovanjem spodbuja svoje člane k čim bolj aktivnemu in zdravemu načinu življenja, kar je razvidno iz letnega programa dejavnosti, in sicer:

  • organizacija celodnevnih izletov,
  • planinski izleti in rekreacijski pohodi,
  • srečanje jubilantov, obiski bolnih članov na domu in v Domu Tisje Črni Potok in MGR Litija,
  • obiski gledališč in drugih družabnih prireditev,
  • športna srečanja in tekmovanja,
  • delovanje skupin (Šmartinke in vezilje),
  • projekt Starejši za starejše,
  • dvakrat letno merjenje holesterola, krvnega tlaka in sladkorja.

V okviru našega društva deluje tudi sekcija Nove korenine na Primskovem, ki izvaja podoben program kot matično društvo. Ob koncu leta 2020 je štelo naše društvo 260 članov. Letna članarina znaša 10 eurov, posmrtnina pa 12 eurov, ki jo je treba poravnati do konca aprila. Stroške našega delovanja pokrivamo s članarino, sredstvi iz razpisa za humanitarne programe občine in namenska sredstva za izvajanje projekta Starejši za starejše, ki jih zagotavlja ZDUS.

Enkrat ali dvakrat letno organiziramo tudi izobraževanje prostovoljcev. Seveda imamo tudi druženja – enkrat letno izlet, drugič pa srečanje vseh prostovoljcev zasavske regije. V času korone ni bilo rednih sestankov prostovoljcev. Lani pa smo imeli dva izleta – enega spomladi, drugega vmes, ko je bilo možno. Sicer pa smo imeli pohode.

Vir: arhiv DU Šmartno pri Litiji

 

Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Najbolj pomembna se nam zdi pomoč starejšim, ki olajša njihove opravke, ter druženje, ki nas vse povezuje. Ker smo na podeželju, so doma kmetije, zato poskušamo priti predvsem do tistih, ki so manj vključeni in niso obdani z domačimi. Nudimo pa tudi brezplačni prevoz do centra, kar je dopoldne še posebej izziv, tistim brez lastnega prevoza pa to veliko pomeni. Pri tem sodelujeta obe občini – Občina Šmartno pri Litiji ter Občina Litija, projekt pa se imenuje Sopotnik. Namen je, da se olajša obisk občine, zdravnika, trgovine …

Ponosni pa smo tudi na naše vezilje, ki so izkušene in sodelujejo pri različnih razstavah, tudi mednarodnih.

 

Kdo so obrazi vaše organizacije in kako doprinašajo k izvajanju vaših aktivnosti?

Dolgoletni predsednik je Boris Žužek, ki je drugi predsednik društva, ustanoviteljica in prva predsednica pa je bila Sonja Kolar. Tajnica, računovodja društva in koordinatorka projekta Starejši za starejše je Nada Pintar. Jaz, Ančka Ulčar, pa sem odgovorna za delo z računalnikom za članstvo, vnašam članarino, izpis raznih evidenc in seznamov članov, pošiljam prispevke na portal MojaObčina, pomagam pri organizaciji izletov in povsod, kjer je potrebno.

 

Kaj so vaša najpomembnejša spoznanja na področju na katerem delujete?

Lani nam je vsem prekrižal načrte covid-19. Družiti se nismo smeli, zato je vse dogajanje izostalo. Prišlo je do osipa, težko je pridobiti nove člane in nazaj vzpostavljati dogajanje ter brezskrbno druženje.

Opažam tudi, da se starejši, ki so nevešči računalnika, ne znajdejo najbolje v tem svetu. Tudi z evropskimi projekti, kjer smo se povezale sosednje občine, to želimo premagovati – ustanovili bi radi sistem pomočnikov, katere bi jih starejši oz. potrebni pomoči poklicali, ti pa bi jim nudili pomoč – tudi pri obdelovanju vrta, izpolnjevanju obrazcev za pokojnino in podobnem. Te izkušnje sem pridobila tudi sama kot tajnica krajevne skupnosti, ko so se obračali name.

V covid času je vse naše delovanje potekalo telefonsko, torej le pogovor. Če pa bo ta projekt uspel, bo poskrbljeno tudi za konkretno pomoč, torej pomoč v oprijemljivi obliki.
Prišla pa sem tudi do spoznanja, da primanjkuje predvsem komunikacije in druženja. Največ tistim, ki so preskrbljeni z drugimi stvarmi, pomeni druženje. Zato prirejamo tudi popoldanske izlete in občasna druženja ob ugodnem vremenu.

 

Koga vabite v svoje vrste in kaj lahko pri vas počne?

Vabimo nove člane ne glede na njihovo starost, vsi vabljeni!

Kot že rečeno, je zaznati osip članov, saj je bilo leto posebno. Soočamo se s tem, da mlajših ni, starejši so pomrli. Želimo si privabiti tudi mlajše člane, zato vabljeni!

 

Kaj lahko ponudite drugim organizacijam in kaj je tisto, kar bi od drugih organizacij sami potrebovali?

Ob začetku šolskega leta smo organizirali ekipo za varnost v cestnem prometu v Šmartnem pri Litiji, kjer že tradicionalno sodelujemo. Vabimo nove člane in tudi tiste, ki bi pri nas in z nami izvajali aktivnosti. Potrebovali pa bi tudi večje prostore – v naši sobi nas je lahko le 15, če nas je več, za prostore naprosimo knjižnico.

 

Kje se vidite čez 3 leta ali 5 let in kako vam pri tem pomaga Stičišče Središče?

Želimo si delovati z novo, mlajšo, zagnano ekipo. Načrtujemo pomladitev odbora, ki bi privabil tudi nove člane. Stičišče pa nam lahko pomaga predvsem z informiranjem.

 

Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji
Staretov trg 25
1275 Šmartno pri Litiji

01 8962 778
upokojenci.smartno@t-2.net; upokojenci.smartno@gmail.com

Uradne ure: vsako sredo od 9.00 do 11.00.