Skoči na vsebino

Društvo Sončna pot

Predstavlja se nam Društvo Sončna pot, ki deluje v Ljubljani in skrbi za razvoj oseb s posebnimi potrebami ter nudi podporo osebam, ki so z njimi povezani. Društvo je zelo ponosno na predstavo in javne nastope, v svoje vrste pa vabi tudi odrasle z motnjo v duševnem razvoju.

Učno delovna skupina; Vir: Arhiv Društva Sončna pot
Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

Naše poslanstvo je z vsem spoštovanjem, znanjem, izkušnjami, sposobnostmi, s svojo celotno osebnostjo prisluhniti fizičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam oseb s posebnimi potrebami pri razvoju njihove osebnosti (vzgoja, izobraževanje, delovno usposabljanje, samovzgoja), socialni integraciji in pomoči pri osmišljanju njihovega življenja nasploh. Naše poslanstvo je tudi po najboljših močeh nuditi celovito podporo osebam, ki so povezani s osebam s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, strokovni delavci, prostovoljci …).

Pri svojem delu izhajamo iz spoznavanja človeka in družbe, ki temelji na antropozofiji, waldorfski pedagogiki, zdravilni pedagogiki (poglobljena waldorfska pedagogika za osebe s posebnimi potrebami) in socialni terapiji. Utemeljitelji antropozofije, waldorfske pedagogike, zdravilne pedagogike, antropozofske medicine in socialne terapije so Rudolf Steiner (1861–1925), Ita Wegman (1876–1943) in Karl König (1902–1966).

Lansko leto smo na temeljih waldorfske, zdravilne pedagogike in socialne terapije izvajali pouk za tri mlajše odrasle. Dan smo začeli s čajanko, kjer smo se zmenili, kaj bomo čez dan delali, sledil je gibalni del – s t. i. Bothmer gimnastiko smo razmigali in ogreli svoje telo. Potem so sledile posebne pevske vaje – t. i. Werbek petje – in petje pesmi, kjer smo ogreli svojo dušo, po petju je sledil recital pesmi od Goetheja, ki smo ga popestrili s posebnim izraznim plesom t. i. Evritmijom. Sledil je pouk zemljepisa. Dan smo zaključili z rekreacijo in pisanjem dnevnika. Imeli smo študijski obisk mesta Maribor. Šolsko leto smo zaključili z dvema nastopoma, kjer smo predstavili, kaj smo se pri pouku naučili.

Od jeseni 2019 deluje tudi študijska skupinica, kjer študiramo “Kurs zdravilne pedagogike” Rudolfa Steinerja.

 

Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Najbolj smo ponosni na odigrano enourno predstavo “Mali princ“, na javne nastope na koncu šolskega leta, na študijske obiske krajev, o katerih se učimo pri zemljepisu, ter na projektne letne naloge, ki so jih učenci – osebe s posebnimi potrebami – kontinuirano delali eno leto.

Prizor iz gledališke igre; Vir: Arhiv Društva Sončna pot
Kdo so obrazi vaše organizacije in kako doprinašajo k izvajanju vaših aktivnosti?

Imamo dve uporabnici in enega uporabnika (osebe s posebnimi potrebami), njihove starše, ki nas podpirajo, imamo enega učitelja, ki je sekretar društva in vodi pouk. Imamo razumevajočo predsednico. Imamo tudi dve specialni pedagoginji, s katerima sodelujemo.

Kaj so vaša najpomembnejša spoznanja na področju, na katerem delujete?

Prvo spoznanje je, da je spoznavanje in učenje temelj osmišljenega in plodnega življenja.

Drugo spoznanje je, da tako kot vsak človek, se tudi oseba s posebnimi potrebami potrebami mora naučiti, da živi z lastnimi omejitvami.

Tretje spoznanje je, da fizični ali mentalni hendikep osebe s posebnimi potrebami ni rezultat naključja, ampak je del njene individualne usode.

Četrto spoznanje je, da v vsaki osebi s posebnimi potrebami obstaja jedro njegove individualnosti, njegova najglobja človeškost, ki ni bolna, ampak se zaradi fizičnih in psihičnih ovir in motenj nepopolno izraža. Oseba s posebnimi potrebami je kot glasbenik, ki se izraža skozi nepopoln inštrument. Človek ni samo ta nepopoln inštrument, ampak je tudi glasbenik. Osnovna naloga strokovnega delavca je, da pride v stik s to intaktno individualnostjo in da računa na njeno notranjo silo, ko človek hoče narediti nekaj smiselnega iz sebe in svojega življenja.

Peto spoznanje, da se pri reševanju problemov pri odraslih osebah s posebnimi potrebami obrnemo na sebe. Kaj moram spremeniti pri sebi, da problem rešim ali ga omilim? Gre za proces spoznavanja in samovzgoje.

 

Koga vabite v svoje vrste in kaj lahko pri vas počne?

V svoje vrste vabimo odrasle z motnjo v duševnem razvoju, ki bi se lahko pri nas učili na celosten način. Pri učenju bi uporabljali in razvijali celotnega človeka (telo, duša, duh), obiskovali bi različne kulturne prireditve, imeli študijske obiske različnih krajev, se tudi zabavali in se lepo imeli.

Načrtujemo tudi organiziranje vikend seminarjev na področju dela z osebami s posebnimi potrebami (waldorfska in zdravilna pedagogika ter socialna terapija), ki bi jih izvajali priznani strokovnjaki iz tujine. Na seminarje bi vabili strokovne delavce, starše, prostovoljce …

Načrtujemo tudi organiziranje nove študijske skupine za zainteresirane strokovne delavce in starše, kjer bi spoznavali nekatera temeljna dela Rudolfa Steinerja in njihovo uporabo pri delu z osebami s posebnimi potrebami.

 

Kaj lahko ponudite drugim organizacijam in kaj je tisto, kar bi od drugih organizacij sami potrebovali?

Ko bomo za to pripravljeni, lahko drugim organizacijam ponudimo izobraževanja (vikend seminarji in študijska skupina) iz novega pristopa k delu z osebami s posebnimi potrebami (waldorfska in zdravilna pedagogika ter socialna terapija). Od drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem oseb z motnjo v duševnem razvoju bi lahko izmenjavali izkušnje, skupaj se učili in spoznavali. Zanimajo nas tudi veščine vodenja prostovoljskih organizacij, razni konzorciji pri prijavi na razpise. Zanimajo nas izkušnje drugih NVO pri zaposlovanju.

 

 

Društvo Sončna pot
Rožna Dolina, cesta X 31, 1000 Ljubljana

darko.sredic1@guest.arnes.si

  FB stran