Skoči na vsebino

Zakaj se splača biti “Mladim prijazna občina”

Delavnica je namenjena občinskim uradnikom in nevladnim organizacijam, ki jih zanima sodelovanje v procesu. Z nami bo Tadej Kobal z Inštituta za mladinsko politiko.

Dogodek bo trajal 90 minut in bo sestavljen iz predstavitve certifikata, kriterije za njegovo pridobitev in podaljšanje, v nadaljevanju pa boste dobili odgovore na vaša vprašanja.

Kdaj: četrtek, 16. 3. 2023, od 10.00 do 11.30
Kje: preko spleta, ZOOM

Prijave v tem obrazcu spodaj zbiramo do 10. 3. 2022.

PRIJAVA

 

Tadej Kobal: Kaj je certifikat “Mladim prijazna občina” dr. Vladimir Prebilič: Zakaj se splača biti “Mladim prijazna občina”

Za kaj gre:

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik:

  • načrtno obravnavanje področja mladine
  • participacija mladih
  • organiziranje mladih
  • informiranje mladih
  • zaposlovanje mladih
  • izobraževanje mladih
  • stanovanjska politika
  • mobilnost mladih

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

Po izteku veljavnosti certifikata je mogoče veljavnost certifikata podaljšati, pri čemer se kriteriji nekoliko razlikujejo od tistih, potrebnih za njegovo pridobitev.

Certifikat Mladim prijazna občina letno podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

➞ Delavnica je namenjena občinskim uradnikom in nevladnim organizacijam, ki jih zanima sodelovanje v procesu.
➞ Delavnica bo trajala predvidoma 90 minut.

PRIJAVA

 

***
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.