Skoči na vsebino

Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Vas zanima pridobivanje znanj na področju vodenja projektov in organizacij? Kako komunicirati z javnostmi, pridobivati sredstva in voditi prostovoljce?

Prevzemaš vodstveno funkcijo ali si želiš postati menedžer v mladinski organizaciji, pa bi ti koristila dodatna znanja na področju vodenja organizacij?

Si želite omogočiti svoji organizaciji, da pridobi mladinskega menedžerja?

Potem vas vabimo na tradicionalno intenzivno 4-dnevno usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, ki bo letos potekalo od četrtka, 13. septembra 2023, do nedelje, 17. septembra 2023. Lokacijo usposabljanja še sporočimo. Usposabljanje se začne v četrtek zjutraj in konča v nedeljo popoldne.

Namen usposabljanja je usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah. Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali se na to vlogo šele pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

Od udeležencev usposabljanja pričakujemo samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane z uporabo aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci:

 • starost nad 18 let,
 • izkušnje z vodenjem skupin mladih in/ali izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • interes za opravljanje aktivne menedžerske vloge v lastni organizaciji ali na MSS,
 • zaželena je udeležba prijavitelja/-ice na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev.

Na usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah bomo sprejeli 20 udeležencev. V primeru prevelikega števila prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

 • raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,
 • izkušnje z vodenjem projektov v mladinskem delu,
 • interes za opravljanje (trenerskega in menedžerskega) dela v organizaciji ali na MSS,
 • pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju,
 • uravnoteženost po spolu in organizacijah med prijavljenimi,
 • prednost bodo imeli mlajši od 30 let.

Tehnični podatki:

Usposabljanje za menedžerje bomo začeli v četrtek zjutraj in zaključili v nedeljo v popoldanskih urah.

Polna (neprofitna) cena usposabljanja je 500 EUR (vključno z nastanitvijo in tremi obroki dnevno). Za namen razvoja kvalitetnega kadra mladinskih delavcev in vodij mladinskih organizacij v Sloveniji MSS s subvencijo omogoča nižje plačilo usposabljanja motiviranim udeležencem pod pogoji, da so:

 • člani/-ce organizacij članic MSS in njihovih lokalnih enot: 50 EUR (-90%),
 • člani/-ce mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 EUR (-90%),
 • člani/-ce drugih mladinskih organizacij in organizacij za mlade: 150 EUR (-70%).

Za določeno subvencijo s strani MSS se lahko dogovorimo tudi z ostalimi prijavljenimi po predhodnem dogovoru. Za individualni dogovor glede višine cene usposabljanja nam pišite na dominik.derencin@mss.si.

Navedene cene so končni zneski za plačilo za posameznega udeleženca. Vsak udeleženec bo prejel tudi prenovljen Priročnik za menedžerje.

Prijavljenim na usposabljanje, ki se usposabljanja iz osebnih razlogov ne bodo udeležili in odjavljenim po 8. septembru 2023, bo izdan račun v polni vrednosti usposabljanja. Za upravičeno odsotnost se šteje zdravniško potrdilo ali izjemne nepredvidljive okoliščine.

Urnik usposabljanja je intenziven in poteka skozi ves dan vse štiri dni, zato usklajevanje z drugimi obveznostmi te dni za udeležence ni mogoče.

Za prevoz na lokacijo usposabljanja poskrbijo udeleženci sami.

Na 4-dnevno usposabljanje za menedžerje se prijavite z izpolnjeno elektronsko prijavnico, ki je dostopna na tej povezavi. Prijavnico izpolnite najkasneje do nedelje, 3. septembra 2023.