SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV

Datum: 15., 22. in 29. september 2020, od 14:00 do 17:00

Delo nevladnih organizacij neizbežno zajema tudi spremljanje in vrednotenje – ne le projektov in programov, ampak tudi organizacije kot celote. S tem pripomorete k izboljševanju vaših programov in dejavnosti ter napredujete kot organizacija.

Na delavnici boste spoznali:

  • kaj je namen spremljanja in vrednotenja
  • ključne pojme
  • kako oblikovati dober sistem spremljanja in vrednotenja: od postavljanja ciljev in kazalnikov do metod za njihovo spremljanje
  • kako načrtovati aktivnosti za spremljanje in vrednotenje
  • različne kvalitativne in kvantitativne metode za zbiranje podatkov (vprašalniki, ankete, opazovanje, intervjuji …) in kako si lahko pomagamo s participativnimi metodami
  • kako si določiti cilje na ravni projekta, programa in organizacije in kako jih spremljati
  • kako meriti učinke in spremembe.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Delavnica je namenjena organizacijam, ki želijo vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja in vrednotenja oziroma nadgraditi obstoječega. Poseben poudarek bo tudi na spoznavanju različnih metod za spremljanje učinkov in rezultatov svojih aktivnosti.

DELAVNICO BO VODILA

Delavnico bo izvajala Veronika Vodlandolgoletna sodelavka CNVOS, ki je svoje znanje s področja spremljanja in vrednotenja pridobivala na različnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini, svoje znanje pa s pridom uporablja pri svojem delu na CNVOS ter tudi pri opravljanju evalvacij za zunanje naročnike.

PRIJAVA

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

Datum

15. Sep 2020

Ura

14:00 - 17:00

Povezava

Prijava

Občina

Mestna občina Ljubljana

Lokacija

CNVOS
Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Kategorija
CNVOS

Organizator

CNVOS
Tel. številka
01 542 14 22
Email
info@cnvos.si
Spletna stran
https://www.cnvos.si/
Prijava