Skoči na vsebino

Računovodstvo v društvih in zavodih – posebnosti razpisov

Spoznajte osnove, predvsem pa posebnosti računovodstva v društvih in zavodih. Na delavnici bomo naredili pregled osnovne dokumentacije, ki jo je potrebno skrbno urediti in pripraviti za računovodjo.

Vabljeni predsedniki, direktorji, tajniki, blagajniki in druge osebe, ki skrbite za finančno poslovanje v društvu ali zasebnem zavodu.

Kdaj: četrtek, 6. 4. 2023, ob 17.00
Kje: preko spleta, ZOOM

PRIJAVA

 

Vsebina delavnice:

  • Posebnosti pri razpisih: stroškovna mesta, knjiženje, finančna razmerja s financerjem in partnerskimi organizacijami, predplačila, pavšali
  • Izdani računi: način in namen izdaje računov (prodaja blaga in storitev, članarine), pridobitna dejavnost (kaj je to in meja za davčno potrjevanje gotovinskih računov); upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter zaporedje dogodkov; pomembnost vsebine pred obliko; evidentiranje računov; pomembna vsebina izdanega računa; končna kontrola; prilivi/prihodki;
  • Prejeti računi: pregled, hranjenje, evidentiranje – likvidiranje, plačevanje; upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter zaporedja dogodkov; pomembnost vsebine pred obliko; Plačani po TRR ali z gotovino; založeni stroški članov;
  • Blagajna: blagajniški prejemek, izdatek in dnevnik; povezava z gotovinskimi izdanimi računi, upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter zaporedja dogodkov; pomembnost vsebine pred obliko; stanje blagajne sproti in na koncu leta; pologi in dvigi denarja;
  • Potni nalogi: namen poti; izplačilo; km in dnevnice; potni nalogi in pridobitna dejavnost;
  • Sklepi, interni akti, računovodski pravilniki ipd.

 

Delavnico bo izvedla Nataša Kastelic Plantan iz Računovodskega servisa Finskatt, kjer so specializirani za računovodstvo nevladnih organizacij. Delavnica bo interaktivna, preko spleta boste s svojimi vprašanji in mnenji sodelovali tudi vi.

➞ Namenjena je članom in sodelavcem društev in zasebnih zavodov v osrednjeslovenski regiji.
➞ Delavnica bo trajala predvidoma 90 minut.
➞ Udeležba na delavnici je brezplačna, prijave zbiramo do zasedbe 20 prostih mest.

PRIJAVA

 

***
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.