Skoči na vsebino

Razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2020

Razpisuje: U.S. Embassy Slovenia
Rok za prijavo: 15. 3. 2020 do 23.59

Razpis je namenjen kvalitetnim projektom, ki krepijo odnose med Združenimi državami Amerike in Slovenijo.

Tematike, na katere se naj nanaša projekt:

  • regionalno in transatlantsko sodelovanje,
  • podjetništvo, inovativnost, ekonomske reforme, spodbujanje trgovanja, ženske v STEM (znanost, tehnologijo, inženiring in matematika)
  • vključevanje mladih, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo
  • ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo le slovenske nevladne organizacije. Projekt mora imeti definiran začetek in konec. V kolikor se projekt izvaja v sodelovanju z drugo organizacijo, priložite pismo podpore oz. pismo sodelovanja partnerske organizacije.

Alumni

Še posebej so vabljeni alumni – v preteklosti sodelujoči na izmenjavah.  Prednost pri prijavi imajo tisti alumni, ki:

 • sodelujejo z drugimi alumni pri implementaciji projekta,
 • znanje in spretnosti, pridobljene tekom izmenjave, delijo v širši skupnosti,
 • ki jim bo projekt pripomogel k profesionalnem razvoju.

POZOR!
Prijavnica je spisana v angleškem jeziku ali jo spremlja angleški prevod.

Tags: