Kako razvijati organizacijo

Datum: 17. in 24. september, 8., 15. in 22. oktober 2020, od 9:00 do 13:00; 10. november 2020 (tečaj za notranjo presojo)

Organizacijski razvoj je tehničen izraz za trajen in sistematičen proces uvajanja sprememb v organizacijo, da bi ta postala učinkovitejša pri svojem delu in bila uspešnejša pri uresničevanju svojega poslanstva. Za dobro delovanje organizacije je namreč potrebno misliti na cel kup stvari, večine pa se na prvo žogo niti ne zavedamo. Zato smo nevladne organizacije že pred več kot desetimi leti v sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) razvile Standard kakovosti NVO, ki je postal vodilni promotor individualnega pristopa k razvoju organizacije in pripravi načrta izboljšav, ki upošteva vse posebnosti vsake organizacije.

Sklop obsega 5 poldnevnih delavnic in tečaj za notranjo presojo:

  • organizacijski razvoj – življenjski cikel organizacije, temeljni elementi organizacije, načelo neprestanega izboljševanja
  • vodenje organizacije – kdo je kdo v organizaciji, strateško načrtovanje, spremljanje realizacije, komuniciranje, transparentnost
  • zaposleni in prostovoljci – strateški pristop k zaposlovanju, uvajanje v delo, motivacija, izobraževanje; vodenje procesov – kaj je proces, najpomembnejši procesi v organizaciji
  • monitoring in evalvacija – kaj, kako in zakaj spremljamo, kako merimo vpliv organizacije na družbo (»social impact«)
  • celodnevni tečaj za notranje presojevalce

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
Delavnica je namenjena organizacijam z vsaj enim redno zaposlenim. Zaradi lažjega dela se morata delavnic udeleževati dve osebi iz organizacije, ki sta z organizacijo dobro seznanjeni. Organizator si pridržuje pravico do izbora udeležencev na podlagi v prijavi navedenih referenc.

DELAVNICO BODO VODILI
Tina Divjak, vodja zagovorništva, CNVOS, trenerka za organizacijski razvoj in vodilna presojevalka NVO standarda kakovosti, predstavnik SIQ ter Suzana Puntar, gostja, ki bo predstavila razvoj svoje organizacije, Društvo projekt človek, odkar imajo certifikat kakovosti.

PRIJAVA
Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

Datum

17. Sep 2020

Ura

09:00 - 13:00

Povezava

Prijava

Občina

Mestna občina Ljubljana

Lokacija

CNVOS
Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Kategorija
CNVOS

Organizator

CNVOS
Tel. številka
01 542 14 22
Email
info@cnvos.si
Spletna stran
https://www.cnvos.si/
Prijava