Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti (Občina Ig)

Razpisuje: Občina Ig
Datum objave na spletu: 2. 3. 2020
Vrednost razpisa: 9.900,00 EUR
Rok prijave: 3. 4. 2020

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so finančna sredstva proračuna Občine Ig za leto 2020, namenjena sofinanciranju programov turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v Občini Ig in imajo to opredeljeno v svojih programih.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva), ki so registrirani za izvajanje dejavnosti in izpolnjujejo sledeče:

  • imajo sedež na območju občine Ig,
  • so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
  • društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot določa Zakon o društvih,
  • so registrirani najmanj pol leta,
  • imajo potrjen program s strani Upravnega organa društva,
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
  • izvajajo redno turistično dejavnost,
  • redno, dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov in načrt aktivnosti za tekoče leto.
Tags: