Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica

Razpisuje: Občina Brezovica
Datum objave na spletu: 6. 2. 2020
Rok za prijavo: do 6. 3. 2020 do 12.00

 

Predmet javnega razpisa

Predmet sofinanciranja so naslednji programi, ki se izvajajo v občini Brezovica: organizacija turističnih prireditev in dejavnosti; akcije urejanja in ohranjanja okolja ter turistične infrastrukture; promocija turistične ponudbe; drugi projekti za razvoj turizma.

Upravičeni prijavitelji

Vloge na javni razpis lahko predložijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • so že vsaj eno leto registrirana za opravljanje turistične dejavnosti ali poleg druge glavne dejavnosti izvajajo turistično dejavnost; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji ali kopijo statuta oziroma s seznamom izvedenih turističnih projektov v preteklih dveh letih;
  • imajo sedež v Občini Brezovica;
  • imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica;
  • imajo izkušnje z razpisnega področja in zagotovljene pogoje za izvedbo programa.

Predlagani program ustreza splošnim kriterijem, če:

  • je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je v občinskem javnem interesu;
  • ima predvideno izvedbo v letu 2020, v občini oziroma za občino Brezovica;
  • po vsebini in obliki sodi na področje turizma;
  • je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki);
Tags:

Date

06. Mar 2020
Expired!

Time

12:00 - 12:00

More Info

Več informacij

Labels

Občina Brezovica
Category
Več informacij

Prihajajoči dogodki

julij 2021
september 2021
No event found!
Load More