Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vrednost razpisa: 407.000 EUR
Datum objave na spletu: 9. 3. 2020
Rok za prijavo: 20. 3. 2020

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2019/20 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki

Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja)

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 20. 5. 2020.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2020

Sofinancira se koordinacija TVU 2020, izvedena od 8. 5. do 14. 6. 2020.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2020:

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih in
  • analize ugotavljanja potreb po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavne izobrazbe.
Upravičeni prijavitelji

a) Študijski krožki

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih1 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

c) Parada učenja

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prijavijo kot koordinator TVU 2020 in imajo izkušnje s koordinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

d) Koordinacija TVU 2020

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Tags: