Javni razpis za sofinanciranje programov družbeno-socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma organizacij (Občina Domžale)

Razpisuje: Občina Domžale
Datum objave na spletu: 23. 12. 2019
Rok prijave: 31. 1. 2020 ob 00.00

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občina Domžale v letu 2020 načrtuje sofinanciranje programov družbeno-socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma organizacij.

Predmet sofinanciranja so programi družbeno-socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma organizacij, ki izvajajo dejavnosti na območju občine Domžale oziroma za občane občine Domžale.

Upravičeni prijavitelji:

Organizacije s statusom društva oziroma organizacije, ki ima registrirano družbeno-socialno ali socialno humanitarno dejavnost (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost prijavitelja za izvajanje programov družbeno-socialnih in socialno humanitarnih društev, je potrebno priložiti tudi dokazilo o registrirani dejavnosti za izvajanje navedenih programov – npr. kopijo ustanovitvenega akta prijavitelja), ki ustrezajo naslednjim pogojem:

  • organizacije imajo z ustreznim aktom urejeno dodeljevanje humanitarnih pomoči ter vodenje ustreznih evidenc,
  • izvajanje programa na območju občine Domžale oziroma za občane občine Domžale,
  • prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih občinskih proračunskih postavk,
  • prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.
Tags:

Date

31. Jan 2020
Expired!

Time

00:00

More Info

Več informacij

Labels

Občina Domžale
Category
Več informacij

Prihajajoči dogodki

julij 2021
september 2021
No event found!
Load More