Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer:

  • prireditev ob občinskem prazniku;
  • mednarodnih prireditev;
  • prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve izvajalca;
  • drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev.
Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje prireditev lahko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • imajo svoj sedež na območju občine Medvode;
  • so registrirani najmanj eno leto;
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane prireditve;
  • nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
  • imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev iz drugih virov;
  • najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prireditve mora biti zagotovljenih iz drugih virov.
Tags:

Date

18. Maj 2020
Expired!

Time

23:55

More Info

Več informacij

Labels

Občina Medvode
Category
Več informacij

Prihajajoči dogodki

julij 2021
september 2021
No event found!
Load More