Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v občini Brezovica v letu 2020

Razpisuje: Občina Brezovica
Datum objave na spletu: 3. 2. 2020
Rok za prijavo: do 3. 3. 2020 do 12.00

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Brezovica za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v Občini Brezovica za obdobje 1.1. do 31.12.2020.

Upravičeni prijavitelji

Vloge na javni razpis lahko predložijo upravičene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zasebnega zavoda ali druge neprofitne organizacije;
  • da imajo sedež v Občini Brezovica in izvajajo dejavnost na območju občine;
  • izvajajo program za mlade v občini Brezovica (mladi od 6 do 27 let);
  • vsebina prijavljenega programa ustreza predmetu javnega razpisa;
  • da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje;
  • imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica;
  • jih v letu 2019 Občina Brezovica ne sofinancira prek katerega drugega razpisa.
Tags: