Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2020

Razpisuje: Občina Brezovica
Datum objave na spletu: 3. 2. 2020
Rok za prijavo: do 3. 3. 2020 do 12.00

 

Predmet javnega razpisa

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2020 sofinancirajo naslednja področja: ŠPORTNI PROGRAMI, RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU,
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU in ŠPORTNE PRIREDITVE.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:
  • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
  • športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
  • zavodi za šport po zakonu;
  • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
  • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
  • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
  • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
  • zasebni športni delavci.

Ki izpolnjujejo pogoje, zapisane v razpisni dokumentaciji.

Tags: