Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020

Razpisuje: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Datum objave na spletu: 21. 8. 2020
Vrednost razpisa: 30.000 EUR
Rok prijave: 21. 9. 2020

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave in objave kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku;
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: kritike aktualne knjižne produkcije slovenskih avtorjev za odrasle, mladino in otroke ter promocije knjižnih del slovenskih avtorjev s predstavitvijo odlomkov v obliki videoposnetkov.
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na javnem razpisu na področju Spletni mediji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

  • da so pravna oseba zasebnega prava, najmanj dve (2) leti registrirana za opravljanje kulturne ali založniške dejavnosti v Sloveniji ali zamejstvu;
  • da so na dan objave razpisa vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS;
  • da spletni medij deluje najmanj dve leti,
  • ostali pogoji so zapisani v razpisni dokumentaciji.
Tags: