Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za poslovanje kulturnih društev, redno dejavnost kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev, projekte in prireditve, kulturno izmenjavo, izobraževanje.

Upravičeni prijavitelji
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imajo sedež v občini Medvode;
 • so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
 • imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
 • delujejo najmanj eno leto;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu;
 • opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
 • nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
 • posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v občini Medvode;
 • izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).

Posebni pogoji javnega razpisa:

 • v primeru velikega števila prijavljenih področij bo komisija določila najvišje število področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu izvajalcu;
 • posamezni izvajalci lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
Tags: