Skoči na vsebino

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2020 in 2021 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Razpisuje: Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 10. 1. 2020
Rok za prijavo: 12. 2. 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2020 do 2021.

Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Upravičene osebe za prijavo na javni razpis so nevladne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu. Projekt , ki ga prijavljajo, je lahko istočasno sofinanciran le preko enega javnega razpisa MOL.

Tags: