Skoči na vsebino

Javni poziv za podelitev priznanj občine Ig za leto 2020 (Občina Ig)

Razpisuje: Občina Ig
Datum objave na spletu: 29. 11. 2019
Rok prijave: 10. 2. 2020

Priznanja Občine Ig se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, združenjem in drugim organizacijam za dosežke, ki prispevajo k
boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled ter prepoznavnost Občine Ig. Priznanja se podeljujejo za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko župan, občani, politične stranke, gospodarski subjekti, zavodi, društva, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v občini Ig.

Tags: