Skoči na vsebino

Financiranje nevladnih organizacij

Srečanje pripravljamo skupaj s konzorcijskim partnerjem v projektu, Društvom za medgeneracijsko sodelovanje Sinica.

Iskali bomo možnosti in priložnosti, ki jih imajo nevladne organizacije, da pridobivajo sredstva ali mednarodne prostovoljce zunaj občinskih razpisov. Predstavili vam bomo fundacije, kjer lahko tudi manjše nevladne organizacije in društva sodelujejo pri projektih.

Z nami bodo:

  • Zavod Voluntariat, ki se ukvarjajo z organizacijo projektov prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči deprivilegiranim družbenim skupinam, itd.,
  • CNVOS – krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij bo predstavila Active Citizens Found v Sloveniji – ACF: Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja.
  • MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine. Predstavljene bodo možnosti financiranja mednarodnih projektov v programih.
  • CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane.

Datum

10. Dec 2019
Expired!

Ura

17:00 - 19:00

Povezava

Prijava

Lokacija

MC Vič
Tržaška 85, Ljubljana
Prijava

Naša aktualna usposabljanja

Ničesar nismo našli.

Druge delavnice za NVO