Skoči na vsebino

Delavnica priprave letnega poročila in bilanc za društva in zavode z novostmi za leto 2021

Delavnica je namenjena osvežitvi znanja pred pripravo in oddajo letnega poročila, izkaza poslovnega izida in bilance stanja ter obračuna davka od dohodka za leto 2021. Seznanili se boste s pravilno pripravo poročil, zakonskimi podlagami in praktičnimi primeri finančnega poslovanja. Namenjena je predsednikom, tajnikom in blagajnikom nevladnih organizacij, oziroma osebam, odgovornim za finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v nevladnih organizacijah.

Delavnica bo potekala v četrtek, 17. februarja, 17.00 do 18.30, preko Zoom-a.

PRIJAVA

 

Program:

  • priprava Letnega poročila za leto 2021
  • priprava izkaza poslovnega izida in bilance stanja
  • posebnosti pri poročanju društev ter nepridobitnih organizacij
  • priprava Obračuna davka od dohodka za leto 2021 ter posebnosti obračuna za društva in nepridobitne organizacije

Predavateljica: Nataša Kastelic Plantan, Računovodski servis Finskatt

PRIJAVA

 

***
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.