Skoči na vsebino

Delavnica: Naloge in ukrepi centrov za socialno delo, policije in sodišča za zaščito žrtev nasilja

Vse oblike nasilja v družini, vključno s telesnim kaznovanjem otrok in zanemarjanjem z opuščanjem dolžne skrbi za starejše osebe, invalide ter osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase, je prepovedano.

Organi, organizacije in NVO so dolžne v okviru zakonsko določenih nalog in pooblastil prednostno obravnavati primere nasilja ter zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje.

V februarski delavnici bomo spregovorili o:

  1. pooblastilih, nalogah in ukrepih centrov za socialno delo za zaščito žrtev nasilja,
  2. policijskem varovanju življenja, zagotavljanju osebne varnosti žrtvam nasilja in ukrepih policije za zaščito žrtev nasilja,
  3. ukrepih sodišča za zaščito žrtev nasilja.

 

Delavnica bo potekala 24. 2. 2022 ob 16.00 preko aplikacije Zoom. Za spletno povezavo na delavnico se prijavite na: matejka@svetovalnica.org.

Vljudno vabljeni!