Skoči na vsebino

Delavnice in usposabljanja za krepitev skladnosti politik za trajnostni razvoj

  • Novice

V prihajajočem tednu bo platforma SLOGA v sodelovanju s strokovnjaki iz članskih organizacij in akademije izvedla dve delavnici in dve usposabljanji na vsebine, ki se neposredno dotikajo področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in krepitve prostorov civilne družbe. Delavnici sta na temi enakosti spolov in novega pakta o migracijah, s ciljem, da s skupnimi močmi ugotovimo, kako zagovarjati svoja stališča pred javnostjo in političnimi odločevalci. Usposabljanji sta na temi digitalizacije in skrbnega pregleda zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in varstva okolja, s ciljem, da NVO opolnomočimo za vključevanje obeh vsebin v svoje vsakdanje delo in načrtovanje svojih dejavnosti.

Za zadnji teden oktobra napovedujejo še usposabljanje na temo Evropskega zelenega dogovora in okrogli mizi krepitve prostorov civilne družbe v svetu in doma ter prihodnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja v času med in po pandemiji.


Enakost spolov v razvojnem sodelovanju – perspektive po Akcijskem načrtu za enakost spolov III

20. oktober 2020, med 9.30 – 11.30, delavnica
Zoom povezava – ID srečanja: 814 4200 4619, geslo: 754194
>>> prijava

Kaj prinaša Gender Action Plan III? Kako zagotoviti skladnost zunanje politike z vidika enakosti spolov? Ali je potrebno nadgraditi priporočila civilne družbe iz 2017 glede delovanja Slovenije na področju enakosti spolov? Ali imamo dovolj človeških in finančnih virov za implementacijo? V pripravi so Smernice zagotavljanja enakosti spolov v mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije – kako zagotoviti, da bo naš glas slišan in upoštevan?

Na takšna vprašanja bo odgovorila delavnica, namenjena nevladnim organizacijam in drugim zagovorniškim organizacijam, ki delujemo na področju (1) enakosti spolov ter (2) razvojnega sodelovanja. Cilja delavnice sta (a) identificirati stališča NVO in (b) oblikovati niz priporočil za naše skupno zagovorništvo ter (3) ključna priporočila političnim odločevalcem v Sloveniji za implementacijo GAP III in napovedanih Smernic.

Delavnico bosta vodila Ana Kalin (Forum za enakopraven razvoj – FER) in Albin Keuc (SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč).


Digi… digi… digitalizacija vsega – za aktivno vlogo NVO

22. oktober 2020, med 9.30 – 12.00, usposabljanje
Zoom povezava – ID srečanja: 851 5136 5400, geslo: 606224
>>> prijava

Digitalizacija je vseprisotna – a kaj to pomeni? Kaj digitalizacija kot ključna sestavina razvojnih ciljev in politik? Ali je digitalna preobrazba res zadnja rešitev za globalne razvojne izzive? Ali prednosti odtehtajo nevarnosti – tehnološko podrejanje družbe in posameznika, ohranjanje obstoječih razmerij moči? NVO nismo le stranski udeleženec teh procesov, ki skrbimo za digitalizacijo ranljivih skupin in ozaveščamo o posledicah – kako igrati aktivno vlogo?

Na usposabljanju bomo spoznali, kako je digitalizacija povezana z nevladnimi organizacijami in kakšne oblike dejavnosti lahko izvajajo na tem področju. V prvem delu bodo predstavljeni ključni pojmi digitalizacije. V drugem delu bo pozornost namenjena digitalizaciji nevladnih organizacij z organizacijskega vidika in posameznih vsebinskih področij. Sledil bo pregled deležniške vloge na področju digitalizacije, ki jih imajo NVO kot zagovorniki in partnerji na projektih. V zaključnem delu bodo predstavljeni scenariji digitalne preobrazbe civilne družbe v prihodnje.

Usposabljanje bo vodil Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo – INePA).


Kako naprej po novem paktu o migracijah in azilu

22. oktober 2020, med 13.30 – 15.30, delavnica
Zoom povezava – ID srečanja: 860 1254 1405, geslo: 574079
>>> prijava

Evropska komisija je pred mesecem predlagala nov pakt o migracijah in azilu. Kako obravnava spolne, rasne, razredne ranljivosti v procesu migracij? Kaj govori o problemu trgovanja z ljudmi? Ali res prinaša predvidljiv in zanesljiv sistem upravljanja migracij? Kako nasloviti nove oblike migracij, predvsem podnebne oziroma okoljske migracije? V katero smer gre digitalizacija migracij? Kako misli in spreminja prakse na področju integracije? Kakšno vlogo bo igrala evropska zunanja politika in mednarodno razvojno sodelovanje.

Uvodno besedo bosta imela dr. Simona Zavratnik, sociologinja in predavateljica na Fakulteti za družbene vede, in mag. Franci Zlatar, Slovenska Filantropija.


Skrbni pregled spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu

23. oktober 2020, med 9.30 – 12.00, usposabljanje
Zoom povezava – ID srečanja: 897 8995 1334, geslo: 247128
>>> prijava

Konec aprila se je evropski komisar za pravosodje Didier Reynders na srečanju delovne skupine Evropskega parlamenta za odgovorno poslovno ravnanje izrekel za obvezna, pravno zavezujoča pravila izvajanja skrbnih pregledov spoštovanja človekovih pravic (angl. due diligence). To je izpeljal iz študije, ki jo je Evropska komisija objavila v začetku leta, v kateri ugotavlja, da prostovoljne zaveze spoštovanja človekovih pravic ne zadoščajo za nujne spremembe vedenja na tem področju.

Na usposabljanju bomo spoznali, čemu skrben pregled kot instrument varstva človekovih pravic in varstva okolja. Opredelili bomo trojno vlogo nevladnih organizacij pri tem – od izvajanja nadzora nad ravnanjem gospodarstva, zagovorništva do izvajanja svetovanj in drugih podpornih dejavnosti. Pogovorili se bomo o možnostih sodelovanja in določili temeljna priporočila za krepitev tega področja v Sloveniji. Mimogrede bomo še nekaj izvedeli o družbeni odgovornosti podjetij, skladnosti politik za
trajnostni razvoj in potrebah po krepitvi prostorov civilne družbe.

Usposabljanje z elementi delavnice bosta vodili Lucija Glavič in Maruša Babnik iz Ekvilib Inštituta.