Skoči na vsebino

Dan žena v nevladnem sektorju

  • Novice

Pred mednarodnem prazniku “delovnih” žensk smo nevladnice v anketi povprašali, kako se kot ženske počutijo v tem sektorju. Veseli nas, da se anketirane ženske večinoma čutijo upoštevane in enakopravne, “priznavajo” pa, da veliko dela v organizaciji še vedno pade na njihova ramena.

Ženske smo bolj dovzetne za urejanje dokumentacije in vodenja projektov”, se je glasil eden od komentarjev, ki mu, tudi po naših izkušnjah, težko oporekamo. Zanimiv in še kako resničen, zlasti za ljubiteljske organizacije, se nam je zdel tudi komentar: “V našem društvu so najbolj aktivni moški tam, kjer sodeluje tudi njihova žena.”.

Med 35 ženskami nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije jih je 57 % odgovorilo, da se jim zdi položaj žensk v nevladnih organizacijah, ki jih poznajo, enakopraven, še vedno pa 43 % anketirank občuti položaj kot neenakopraven in meni, da so moški tudi znotraj tega sektorja bolj upoštevani. 54 % jih je odgovorilo, da je v njihovi organizaciji delo med spoloma enakomerno porazdeljeno, medtem ko jih 43 % še vedno trdi, da večino dela opravijo ženske. Ko pa pridemo do vodilnih pozicij, pa nas veseli, da so v 50 % na vodilnih mestih ženske, v 31 % so vodilna mesta enakomerno porazdeljena in v 19 % zasedajo vodilna mesta moški.

Seveda je naša anketa narejena na premajhnem vzorcu, da bi jo lahko posplošili, a odpira pomembna vprašanja, ki so še kako aktualna tudi v našem sektorju. Raziskave iz preteklosti namreč kažejo, da tudi v nevladnem sektorju ženske opravljajo tiste funkcije, ki so manj donosne in imajo opravka z manj financami v primerjavi z moškimi.

Želimo si, da bi imele vse ženske enake priložnosti – tudi v nevladnem sektorju.

Vsem nevladnicam pa želimo, da bi bil vsak njihov dan podoben 8. marcu.