Skoči na vsebino

COVID novosti

Epidemija je z dnem 17. 5. 2021 podaljšana do 15. 6. 2021. (Uradni list RS, št. 73/2021).

Ukrepi se postopno sproščajo, kar bo organizacijam prineslo nov zagon in postopno vrnitev v običajno delovanje društev in drugih NVO.

Na kulturnem in športnem področju od 17. 5. 2021 veljata odloka, ki povečujeta število oseb, ki izvaja programe (do 50), dovoljujeta pa tudi prisotnost obiskovalcev na nastopih, tekmah ipd. Število obiskovalcev je nižje – le do zasedenosti polovice kapacitet dvoran in drugih prostorov ter upoštevanje covid preventivnih ukrepov (obiskovalci morajo biti cepljeni ter cepivo že učinkuje, so covid preboleli ali pa imajo negativni rezultat na testiranju, ki ni starejše od 72 ur).

Testirati pa se morajo tudi nastopajoči na kulturnih in športnih prireditvah – enkrat tedensko ali pa neposredno pred samo prireditvijo. Na njej nastopijo lahko le tisti z negativnim izvidom.
Več in podrobneje: CNVOS: Sproščanje omejitev

Junij se tako približuje in s tem tudi rok za spodnje zahtevke.

Do konca junija 2021 lahko zaprosite za:

  • ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile,
  • ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, lahko ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka,
  • upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov.

Več: CNVOS: Ukrepi državne pomoči