Skoči na vsebino

Beli obroč Slovenije

Tokrat predstavljamo Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Beli obroč Slovenije je humanitarno društvo, ki nudi pomoč žrtvam kaznivih dejanj, predvsem žrtvam nasilja v družini. Društvo deluje v slovenskem prostoru od svoje ustanovitve od 5. 12. 2003, ko je nastalo na pobudo Društva državnih tožilcev Slovenije. S svojimi nalogami in poslanstvom se pridružujemo Evropskemu forumu za zaščito žrtev.

Poleg sedeža društva v Ljubljani ima društvo delujoče enote še v Celju, Velenju in Kopru.

Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

V preteklosti je društvo izvedlo več uspešnih projektov in je od začetka svojega obstoja pomagalo že več tisočim žrtvam nasilja.

Naloge društva so:

  • nudenje brezplačne psihosocialne in brezplačne pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj,
  • obveščanje javnosti o celotnem spektru pomoči žrtvam (npr. sodelovanje na festivalih, sejmih, v medijih),
  • preventivno delovanje na področju nasilja (organiziranje predavanj in delavnic na temo nasilja in zdrave samopodobe za učence, dijake, študente, starostnike itd.),
  • štipendiranje otrok z izkušnjo nasilja v družini,
  • nudenje materialne pomoči žrtvam (v obliki darilnih kartic, paketov hrane, paketov oblačil),
  • sodelovanje z državnimi organi in nevladnimi organizacijami na področju nasilja,
  • izobraževanje prostovoljcev, ki so vključeni v delovanje društva,

 

Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Najbolj smo veseli, kadar žrtvam omogočimo lepše in prijaznejše življenje z nudenjem pravne, psihosocialne ali materialne pomoči.

 
 

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana

  01 430 54 90, 040 772 276
beliobroc@gmail.com

Spletna stran
  Beli obroč FB