Beli obroč Slovenije

Tokrat predstavljamo Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Beli obroč Slovenije je humanitarno društvo, ki nudi pomoč žrtvam kaznivih dejanj, predvsem žrtvam nasilja v družini. Društvo deluje v slovenskem prostoru od svoje ustanovitve od 5. 12. 2003, ko je nastalo na pobudo Društva državnih tožilcev Slovenije. S svojimi nalogami in poslanstvom se pridružujemo Evropskemu forumu za zaščito žrtev.

Poleg sedeža društva v Ljubljani ima društvo delujoče enote še v Celju, Velenju in Kopru.

Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

V preteklosti je društvo izvedlo več uspešnih projektov in je od začetka svojega obstoja pomagalo že več tisočim žrtvam nasilja.

Naloge društva so:

  • nudenje brezplačne psihosocialne in brezplačne pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj,
  • obveščanje javnosti o celotnem spektru pomoči žrtvam (npr. sodelovanje na festivalih, sejmih, v medijih),
  • preventivno delovanje na področju nasilja (organiziranje predavanj in delavnic na temo nasilja in zdrave samopodobe za učence, dijake, študente, starostnike itd.),
  • štipendiranje otrok z izkušnjo nasilja v družini,
  • nudenje materialne pomoči žrtvam (v obliki darilnih kartic, paketov hrane, paketov oblačil),
  • sodelovanje z državnimi organi in nevladnimi organizacijami na področju nasilja,
  • izobraževanje prostovoljcev, ki so vključeni v delovanje društva,

 

Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Najbolj smo veseli, kadar žrtvam omogočimo lepše in prijaznejše življenje z nudenjem pravne, psihosocialne ali materialne pomoči.

 
 

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana

  01 430 54 90, 040 772 276
beliobroc@gmail.com

Spletna stran
  Beli obroč FB