Skoči na vsebino

Anketa – vizija za razvoj slovenskega podeželja

  • Novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto pripravilo anketno raziskavo o viziji za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih.

Vizija za razvoj slovenskega podeželja se pripravlja v okviru Večdeležniškega stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva.

Vabljeni, da posredujete svoje mnenje in izpolnite anketo, ki vam bo vzela približno 10 minut.

Anketa je dostopna na tej povezavi.

Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih. Anketa naslavlja različne razsežnosti izzivov, s katerimi se srečujemo na podeželju. Z vašim sodelovanjem bomo oblikovali široko vizijo razvoja slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih, kot tudi možne poti do uresničevanje te vizije. V ugotovitve, ki bodo prispevale k oblikovanju strateških usmeritev za razvoj podeželja, bi radi čim bolj celovito vključili mnenja in poglede različnih družbenih skupin, katerih življenje in delo se dotikata tega področja.

Anketo so pripravili v okviru Večdeležniškega stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujemo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjamo v širokem posvetovanju z deležniki. Anketna raziskava, ki je pred vami, je del te širše zgodbe in se nanaša na široko javno posvetovanje o prihodnosti evropskih podeželskih območij, ki ga je začela Evropska komisija v juliju 2020. Raziskava, v katero se z izpolnjevanjem ankete vključujete tudi vi, se odvija v različnih evropskih državah. V njej želimo izvedeti, v kolikšni meri skupne politike na ravni EU naslavljajo specifične razvojne izzive podeželja v državah članicah. Stališča, pridobljena v okviru te raziskave, pa bodo Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih večdeležniških stičišč.

Vir: RRA LUR