Skoči na vsebino

Aktualni občinski razpisi v marcu 2022

  • Novice

Aktualni občinski razpisi v 25 občinah osrednjeslovenske regije.

➤ Občina BREZOVICA:
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Brezovica v letu 2022 (1. 4. 2022)

➤ Občina DOBREPOLJE:
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Dobrepolje za leto 2022 (30. 6. 2022)

➤ Občina DOBROVA-POLHOV GRADEC:
Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 2022 (21. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje projektov za mlade v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2022 (31. 3. 2022);
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrova – Polhov Gradec v letu 2022 (10. 5. 2022)

➤ Občina DOMŽALE:
Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v letu 2022 (21. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev v letu 2022 (1. 4. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih nevladnih organizacij v letu 2022 (1. 4. 2022)

➤ Občina HORJUL:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj v Občini Horjul v letu 2022 (kadarkoli v proračunskem obdobju, najkasneje 28. 10. 2022)

➤ Občina KAMNIK:
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2022 (17. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Kamniku za leto 2022 (9. 3. 2022)

➤ Občina KOMENDA:
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2022 (23. 3. 2022);
Javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2022 (31. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda v letu 2022 (11. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Komenda v letu 2022 (11. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Komenda v letu 2022 (11. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Komenda v letu 2022 (11. 3. 2022);
Razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda v letu 2022 (11. 3. 2022);
Javni razpis za podelitev športnih priznanj v občini Komenda v letu 2022 (31. 3. 2022);
Vsi razpisi so objavljeni tukaj.

➤ Občina LOG-DRAGOMER:
Javni razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Log – Dragomer za leto 2022 (5. 4. 2022)

➤ Občina LOGATEC:
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2022 (18. 3. 2022)

➤ Občina LUKOVICA:
Prostovoljec/prostovoljka Občine Lukovica v letu 2021 (29. 4. 2022)

➤ Občina MEDVODE:
Javni poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Medvode za leto 2022 (31. 3. 2022);
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2022 (24. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2022 (4. 4. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2022 (21. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2022 (21. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2022 (21. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2022 (21. 3. 2022)

➤ Občina MENGEŠ:
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš za leto 2022 (9. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Mengeš za leto 2022 (16. 3. 2022);
Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2022 (16. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2022 (16. 3. 2022);
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2022 (16. 3. 2022);
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Mengeš za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine za leto 2022 (8. 3. 2022);
Javni razpis za posredovanje predlogov za podelitev trdinove nagrade dijakom, študentom in posameznikom za leto 2022 (8. 3. 2022);
Vsi razpisi so objavljeni tukaj.

➤ Občina MORAVČE:
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju obnov fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva objektov kulturne dediščine na območju občine Moravče v letu 2022 (31. 5. 2022);
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče v letu 2022 (25. 10. 2022)

➤ Občina ŠKOFLJICA:
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v občini Škofljica (14. 3. 2022)

➤ Občina ŠMARTNO PRI LITIJI:
Javni razpis za financiranje promocije Občine Šmartno pri Litiji skozi šport v letu 2022 (21. 3. 2022)

➤ Občina TRZIN:
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine (7. 3. 2022);
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2022 (30. 3. 2022)