Skoči na vsebino

[ACF Slovenia] Objavljen je razpis za institucionalno podporo

 • Novice

Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov za izvajanje svojega strateškega načrta, ob tem pa bodo ob podpori mentorjev krepile svoje zmogljivosti in razvijale še boljše programe.

Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne in nepridobitne organizacije, ki:

 • so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
 • so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
 • ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih:
  • a.) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • b.) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
 • imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

Rok za prijavo: 15. 3. 2021 ob 12. uri

Razpisna dokumentacija: ACF Slovenija

Delavnice v podporo prijaviteljem:

 • Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo
  Petek, 22.1. 2021, ob 10. uri na ZOOM
  Program delavnice in prijava
 • Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo
  Torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri na ZOOM
  Program bo objavljen kmalu, na delavnice pa se lahko prijavite tukaj.

Vir: CNVOS, ACF Slovenija