Skoči na vsebino

21. Nacionalni teden prostovoljstva

  • Novice

Slovenska filantropija med 25. in 31. majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.

»V Sloveniji se lahko pohvalimo, da znamo stopiti skupaj, ko je potrebno, še posebej v vlogi prostovoljcev. Tudi izjemne razmere, kot smo jih živeli v preteklih treh mesecih, so lažje premagljive, če se v pomoč ljudem in državnim institucijam vključijo prostovoljci. Na ta način se lahko hitreje in učinkoviteje poskrbi za najranljivejše, zato je pomembno, da država prostovoljstvo podpira in ceni. Prostovoljke in prostovoljci povezani v nevladnih prostovoljskih organizacijah skrbijo za pestrost življenja v skupnosti, so velikokrat prvi, ki opozorijo na nepravilnosti v družbi, nudijo dodatno asistenco najranljivejšim prebivalcem, skrbijo za okolje, za široko mrežo športnih aktivnosti za vse generacije, za ohranjanje tradicije, za raznolikost kulturne ponudbe, vzpostavljajo nove povezave in iščejo alternativne rešitve in z vsem tem predstavljajo vezivo med ljudmi in varnost za vsakega, ki se znajde v stiski. Modra država/skupnost podpira prostovoljstvo na način zagotavljanja sredstev za delo prostovoljskih organizacij, za vzpodbujanje solidarnosti in medsebojnega povezovanja in za ustvarjanje razmer, ki omogočajo ljudem vseh generacij vključevanje v prostovoljstvo.« ­

– Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Na Slovesni dan prostovoljstva, v ponedeljek, 25. maja, smo razglasili prejemnike nazivov:

Foto: Zavod Nefiks

Na Veseli dan prostovoljstva, 27. maja 2020, boste od prostovoljcev lahko prejeli časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame, ki ga bodo med 10. in 12. uro delili po večjih krajih v Sloveniji. V njem boste spoznali številne prostovoljke in prostovoljce, njihove izkušnje, različna področja prostovoljstva ter prostovoljske organizacije.

Kraji razdeljevanja: Brežice, Celje, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Domžale, Gornja Radgona, Hrpelje-Kozina, Izola, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško,Ljubljana, Ljutomer,Logatec, Maribor, Medvode, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mirenski grad, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Poljčane, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Semič,Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vodice, Zagorje ob Savi in Žalec.

Vir: Slovenska filantropija